اطلاعات تماس

تلفن:1-32400680-051

پست الکترونیک: info@saliar.com

کدپستی: 9355133788

فاکس: 1-32400680-051

پست الکترونیک: saliargroup@gmail.com

وب سایت: www.saliar.ir

آدرس: مشهد - شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر – صنعت 2 – شماره 123

Address

Fax:051-32400680-1 

E-Mail: saliargroup@gmail.com 

Web-Site: Saliar.ir 

Tel: 051-32400680-1 

E-Mail: info@Saliar.com 

Postal-Code: 93551-33788

.(Address: No. 123, Sanat 2 st, High Technologies Industrial State, Mashhad, Iran (Islamic Rep تماس با ما