جرثقیل مفصلی کامیونی SAC12000جدول اطلاعات


مدل(Type) SAC 120000-4s
مشخصه واحد اندازه گیری مقدار Property
حداکثر گشتاور مجاز kg.m 12000 Max. Rated Torque
ظرفیت بار برداری مجاز در شعاع 3 متری kg 5000 Lifting Capacity at radius of 3m
حداکثر زاویه گردش º ±200 Max. Slewing arc
گسترش ثابت کننده های جلو cm 120 Front Outriggers Extension
گسترش ثابت کننده های عقب cm 120 Rear Outriggers Extension
ظرفیت باک روغن L 120 Oil tank capacity
وزن (با روغن و اتصالات) kg 2000 Weight (with oil and fitting)
حداقل شاسی مورد نیاز Ton 6Min. required chasiss
نیروی محرکه __ P.T.O خودروی حامل Driving force
قابلیت تعبیه وینچ هیدرولیک __ دارد Capability of adding Hydraulic winch
قابلیت نصب جیب __ دارد Capability of adding Jib
قابلیت تعبیه کنترل جوی استیک __ دارد Capability of adding Joystick controller
قابلیت تعبیه سرد کن روغن __ دارد Capability of adding oil cooler