اتصالات


 

اتصالات مورد استفاده در محصولات سالیار از بهترین انواع موجود در بازار بوده که برای مقاومت در سخت ترین شرایط و بالاترین فشارها طراحی شده اند.To maximize the pressure tightness in the pipes' joint points, Saliar exclusively uses fittings which are usually used for more heavy works.