جک های هیدرولیک

 

در ساخت جک های هیدرولیک جرثقیل های سالیار از بهترین سیلندر و شافت های موجود در بازار (کروم استیل، ایتالیا-رومانی) استفاده شده است. همچنین سیل های مورد استفاده در سیستم هیدرولیک سالیار، بهترین در نوع خود می باشند (زیمریت، آلمان). جک های هیدرولیک سالیار کاملا استاندارد بوده و دارای دفترچه مشخصات می باشند.Saliar hydraulic cylinders are made of the best ground cylinders and shafts available on the market (Cromsteel, Italy-Romania). All seals used in Saliar cranes' hydraulic system are the best in their category and are easy to find on the market. Saliar crane hydraulic cylinders are quite standard and have brochures.