سازه جرثقیل


درساخت سازه جرثقیل ها،از فولادهای استحکام بالای S355 و آلفورم استفاده میشود. این انتخاب باعث افزایش بسیار قابل توجه استحکام سازه و در عین حال سبکی کم نظیر جرثقیل های سالیار شده است.Saliar uses high strength Alform steel and S355 steel for crane structure. This choice improves structure resistance while maintaining the same plates thickness. And thus has significantly reduced Saliar cranes weight.