سوپاپ های کانتربالانس


در طراحی و تحلیل اجزا محدود سازه جرثقیل از نرم افزارهای سالیدورکس و آباکوس استفاده می شود. تلفیق نتایج نرم افزار با سال ها تجربه این امکان را به ما می دهد تا علاوه بر افزایش ظرفیت باربرداری، وزن دستگاه را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهیم.Saliar uses the software SOLIDWORKS and ABAQUS to calculate finite elements (FEM) during its design process. The software combined with many years of experience allow Saliar to produce structures which balance perfectly maximum performance, minimum weight and operational safety.