سالیار صنعت پارس

اولین شرکت تولید کننده جرثقیل کامیونی در ایران دارای گواهی های :

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره  1572288/120

استاندارد کیفیت محصول از اتحادیه اروپا  CE

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)  ISO 9001:2015

ارائه سند سلامت جرثقیل تحت نظارت سازمان استاندارد ملی ایران

ارائه بیمه مسئولیت مدنی جرثقیل با همکاری بیمه ایران